تاثیر عمیق زیبایی آباژور در خانه

انتخاب سبک و نوع روشنایی مناسب، تاثیر عمیقی در زیبایی و دکور محل علاوه بر تامین روشنایی لازم دارد. در ایران افراد بیش‌تر روشنایی را متمرکز در محیط و به صورت چلچراغ و لوستر گزینش می‌کنند و در کنارش از آباژورها بیشتر به عنوان وسیله‌ایدکوری بهره می‌جویند، در حالی که سامانه‌های روشنایی غیر متمرکز مانند آباژور و چراغ‌های توکار هالوژنی به زیباتر نشان دادن محیط و همچنین آرامش بخشی بر روی افراد ساکن در محل کمک زیادی خواهند کرد.

Image result for ‫اباژور‬‎

گاهی واژه هایی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ساخته می شود، به وسیله مردم به کار نمی رود. این کلمات از نظر زیبایی مورد پسند جامعه واقع نشده است. گاهی نیز این گمان به ذهن خطور می کند که کلمات معادلسازی شده فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ترجمه لفظ به لفظ معادل لاتین آن است به همین دلیل معادل کلمه لاتین به کار نمی رود. اما درباره معادل کلمات « پیتزا » ، « آباژور » و « آپارتمان » چه نظری را می توان ارائه داد؟
۱-«آباژور» ؛ معادل «نورتاب» را برای آن قرار داده اند. این کلمه از دو جزء اسم و بن مضارع فعل «تابیدن» ساخته شده است. ترکیب این دو جزء با یکدیگر غلط نیست و برمعنای « آباژور » ، دلالت می کند اما دلیل به کارنرفتن آن توسط مردم به زمان ساخت این معادل بازمی گردد. ساخت این واژه باید در زمان ورود آن به زبان فارسی انجام می شد نه پس از آنکه در بین مردم رواج پیدا کرده است.
۲-«آپارتمان»؛ معادل «کاشانه» برای آن ساخته شده است این کلمه توسط مردم به کار نمی رود به دلیل آنکه نمی توان تطابق معنایی میان این کلمه و معنای کلمه « آپارتمان » پیدا کرد دلیل قرار دادن این معادل را برای کلمه «آپارتمان » می توان در قیاس با ترکیب «خانه و کاشانه » دانست .

ارسال دیدگاه