تعاریف و مفاهیمی گوناگون از دکمه سردست

دکمه سردست یا سرآستین دکمه ای است که برای بستن آستین پیراهن به کار برده می شود و نیز ممکن است جواهراتی برای پسران و مردان شمرده شود.

دکمه سردست می تواند از انواع مختلف مواد مانند شیشه، سنگ، چرم، فلز گرانبها و یا ترکیبی از این ها باشد.


دکمه های سرآستین در ابتدا صرفاً برای طبقهٔ اشراف و ثروتمندان بود.

یکی از مدل های اصلی دکمه سرآستین، یک دایرهٔ خیلی کوچک است که به وسیلهٔ یک میلهٔ فلزی به دایرهٔ تزئینیِ بزرگتری متصل می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *