مفید و مضر بودن اسباب بازی ها

والدین باید این نکته را بدانند که کدام اسباب بازی برای کودک مفید وکدام مضر است واسباب بازی که انتخاب می کنند مناسب همان سن باشد .

خرس بچه دار تیام شابنبرای مثال ،اسباب بازی مناسب از بدو تولد تا یک سالگی وسایل درخشان ورنگی است .اسباب بازی های متحرک وصدادار جغجغه ها، عروسک های رنگی قابل شست وشو وحیواناتی که چشم های آنها دوخته شده باشد نمونه ای از این وسایل است .

در این سن کودک  خرید اسباب بازی بچهبه جست وجوی اطراف خود می پردازد و هر چه را که دستش برسد در دهان می گذارد پس باید وسایل شکستنی و خطرناک را ازدسترس کودک دور کرد

دوران کنجکاوی بیش از حد کودک ۳-۱ سالگی است، پس کتاب هایی نیاز دارد که صفحات آنها پارچه ای یا مقوایی محکم باشد وجنس اسباب بازی ها باید پلاستیکی یا پارچه ای باشد . استفاده از ابزار آلات موسیقی ماشین ها واگن های چرخ دار بزرگ برای کشیدن وهل دادن مناسب هستنداز بچه های ریز و کوچک که سبب خفگی در کودک می شود باید خودداری کرد

درسن ۵-۳ سالگی کودک پیش دبستانی دائما درحال به دست آوردن مهارت های جدید است وبخش عظیمی از وقتش را نقاشی می کند مداد شمعی ،گچ آبرنگ برای نقاشی وسرگمی هایی نظیر پازل ،خمیر بازی،خواندن کتاب های شعروقصه و استفاده از وسایل ساده نجاری باغبانی وپزشکی برای این گروه سنی مفید است و از خرید اسباب بازی های الکتریکی باید خود داری کرد چرا که حس کنج کاوی کودک را کاهش می دهد .

ارسال دیدگاه