نقش لبنيات دركاهش وزن

دکتر رضا آمری نيا: در تحقيقاتى كه بر روى افراد چاق انجام گرفته ثابت شده است كسانى كه از رژيم هاى غذايى حاوى مقادير فراوان لبنيات استفاده كرده اند كاهش وزن بيشترى را نسبت به افرادى كه به همان ميزان كالرى دريافت كرده اند ولى لبنيات كمترى در رژيم غذايى داشته اند، تجربه كرده اند.

Image result for ‫لبنیات‬‎

در اين مطالعه كه بر روى دو گروه از افراد چاق انجام شد نتايج به شرح زير بود: گروه اول: رژيم غذايى براى كاهش وزن كه حاوىشرکت لبنیاتفراوان بود در عرض ۱۲ هفته حدود ۱۰ كيلوگرم وزن كم كردند.گروه دوم: رژيم غذايى براى كاهش وزن كه بدون محصولات لبنى بوده در عرض ۱۲ هفته حدود هشت كيلوگرم وزن كم كردند. توضيح اينكه ميزان كالرى تجويز شده در اين دو گروه مساوى بود.در اين مطالعه توصيه شده است براى كم كردن وزن و داشتن وزن ايده آل بايستى يخچال را پر از شير و پنير و ماست كنيم چرا كه كلسيم عامل مهمى در كنترل و تنظيم كالرى دريافتى بوده و باعث تسريع در از بين رفتن چربى و كاهش وزن مى شود كه البته اين كاهش در توده هاى چربى بيشتر در ناحيه تنه بوده است. در اين مطالعه اظهار شده كه كلسيم از طريق افزايش تجزيه چربى در سلول هاى چربى باعث تسريع در كاهش وزن شده كه البته دلايل بيوشيميايى آن در سطح مولكولى فعلاً ناشناخته است.مصرف كلسيم به تنهايى و در اشكال دارويى اثر كمترى در كاهش وزن نسبت به مصرف لبنيات داشته و اين به علت وجود مواد ديگرى در لبنيات مثل منگنز و فسفر است كه احتمالاً روند تجزيه سلول هاى چربى را تسريع مى كنند و همچنين پروتئين موجود در محصولات لبنى سبب حفظ عضلات شده و از ضعف عضلانى پيشگيرى مى نمايد بنابراين كلسيم صرفاً از طريق دريافت لبنيات باعث تسريع در كاهش وزن مى شود و مصرف بى رويه آن خارج از محصولات لبنى و به اشكال دارويى مثل قرص كلسيم نه تنها نتيجه مطلوبى ندارد بلكه ممكن است سبب ايجاد عوارض خطرناكى چون سنگ هاى صفراوى، سنگ هاى كليوى و مشكلات قلبى عروقى گردد.

ارسال دیدگاه