از حق الوکاله وکیل چه می دانید

بایستی دقت كنیم كه حتماً اول در بدو قبول وكالت از موكل حق الوكاله اخذ شود . كار مجانی بی اجر می‌شود . بایستی كم یا زیاد پول گرفت . ایثار در شغل وكالت بدین شكل وجود ندارد و ممنوع است . موكل ابتدا بایستی بداند كه باید پول پرداخت كند . نهایت ایثار اینطور باشد كه موكل ابتدا بداند كه بایستی پول بدهد و كار وكیل اجرت دارد . ولی بعداً اگر خواستیم پول نگیریم تحت شرایطی بلامانع است .

Image result for ‫حق و وکالت چیست‬‎

نكته : پذیرش موكل با احراز هویت وی باشد . حتی كپی كارت ملی و شناسنامه وی را بگیریم و با خط خودش بنویسد كه با اصل برابر است و انگشت هم بزند . اگر می‌شد نمونه خون موكل را هم گرفت بایستی این كار را انجام داد . احراز هویت موكل در بدو قبول وكالت اهمیت زیادی دارد . بایستی از موكل در همان ابتدا شرح ادعا و جزئیات آنرا اخذ كرد و امضاء و اثرانگشت وی را گرفت . كه بعداً نگوید كه من دعوای دیگری نزد تو مطرح كردم و وكیل چیز دیگری مطرح كرده است . حتماً تائید صحت و اصالت اسنادی كه به ما می‌دهد از وی بگیریم و می‌نویسد كه اصل است و آنرا تائید می‌كند .

ادامه خواندن “از حق الوکاله وکیل چه می دانید”

چگونگی و مدارک تقاضای انحصار وراثت

از جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.
Related image
موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

ادامه خواندن “چگونگی و مدارک تقاضای انحصار وراثت”